TESTOVI NA 25 / 42 NASLJEDNA DNK BILJEGA (LOKUSA)

DNK TEST OČINSTVA / KRVNOG SRODSTVA

Laboratorij

Testiranje očinstva ili krvnog srodstva koristi DNK analizu kako bi potvrdilo ili isključilo biološko roditeljstvo ili genetsko srodstvo, istovremeno pružajući obiteljima jasnoću i sigurnost o naslijeđenim vezama.

Utvrđivanje očinstva

Krvno srodstvo

Testiranje za sud (medicinsko vještačenje)

Testiranje očinstva za potrebe suda koristi DNK analizu kako bi se potvrdilo ili isključilo biološko roditeljstvo s visokom preciznošću, pružajući sudskim institucijama relevantne dokaze.
Ovakva vrsta testiranja zahtijeva pažljiv postupak uzimanja uzoraka i provođenje medicinskog vještačenja kako bi rezultati bili prihvaćeni kao valjani dokazi pred sudom. Osim potvrde očinstva, ovi testovi pružaju jasnoću i temelje se na znanstvenim metodama kako bi se osigurala pouzdanost u pravnom kontekstu. Rezultati testiranja igraju ključnu ulogu u rješavanju pravnih pitanja o roditeljstvu i obiteljskim odnosima, pridonoseći donošenju objektivnih odluka temeljenih na genetskim činjenicama.

FAQ

Lokus je specifična lokacija gena ili DNK niza na kromosomu. Postoje brojna specifična područja DNK ili lokusi, koja su smještena između gena, a značajno se razlikuju svojom građom i duljinom od osobe do osobe. Osobe koje nisu u krvnom srodstvu zbog velike varijabilnosti ovih lokusa imaju različitu strukturu DNK u svakom od analiziranih lokusa. Biološki roditelji i dijete imaju isti DNK tip u svakom uspoređivanom lokusu. Što se veći broj lokusa uspoređuje, rezultat analize je pouzdaniji.

Najnaprednija tehnologija kojom se potvrđuje ili isključuje biološka srodnost među osobama. DNK testiranjem se analizira deoksiribonukleinska kiselina koja nosi zapis genskog naslijeđa svakog čovjeka. Ovakvom analizom moguće je pouzdano utvrditi biološke veze među ljudima iz njihove vlastite i jedinstvene DNK. Svatko od nas nasljeđuje pola svoje DNK od oca, a preostalu polovicu od majke. Preko roditelja povezani smo sa svim ostalim biološkim srodnicima (braćom, sestrama, djedovima, bakama itd.).

Testiranje očinstva/krvnog srodstva obično uključuje uzimanje uzoraka DNK, uzoraka sline od osoba koje se ispituju.

DNK se potom analizira radi usporedbe genetskih markera kako bi se utvrdilo genetsko srodstvo.

Uzorke možete uzeti sami, u privatnosti vlastitog doma. Set za uzimanje uzoraka šaljemo vam na adresu koju izaberete ili na poštanski pretinac. Set sadrži četkice za uzimanje uzorka zajedno sa uputama. Set za uzimanje uzoraka šaljemo s Paket24. Dostava kroz 1-2 radna dana ovisno o lokaciji.

Ukoliko jedna ili više osoba uključenih u testiranje, nisu voljne i ne žele sudjelovati u testiranju, osim standardnog uzorka možete napraviti testiranje i iz nestandardnih uzoraka.

DNK se nalazi u svakoj živoj ljudskoj stanici. DNK se može izolirati iz svakog uzorka koji sadrži stanice. Uobičajeni uzorak je obrisak sluznice unutarnje strane obraza. U slučaju potrebe, uz prethodni dogovor, kao uzorak može poslužiti korištena četkica za zube, nokti i sl.

Rezultati analize DNK iz obriska usne šupljine i npr. četkica za zube, su jednako pouzdani kao iz uzorka krvi.

Svaka osoba može privatno zatražiti DNK testiranje bez sudskog ili bilo kakvog drugog službenog zahtjeva. Ljudi žele iz različitih razloga potvrditi biološko srodstvo s djetetom ili rođakom. Ako postoji bilo kakva sumnja ili potreba za takvom potvrdom, DNK test je način da se takva sumnja konačno razriješi i utvrdi istina radi vlastitog duševnog mira.

U slučaju potrebe za pokretanjem sudskog postupka, dobro je prethodnim testiranjem utvrditi ima li za to osnove. Ukoliko se rezultat testa želi koristiti kao dokaz na sudu tada je postupak složeniji. Uzorci se uzimaju kod nas, identificiraju se sve osobe u postupku (osobna iskaznica, putovnica), fotografiraju, stavljaju ATD naljepnice na svaki uzorak…

DNK test očinstva ima visoku pouzdanost, obično preko 99,9999% preciznosti u potvrđivanju ili isključivanju biološkog roditeljstva.

Da, uzorci se mogu uzeti anonimno kako bi se osigurala privatnost i povjerljivost.

U tom slučaju, uzimamo jedino inicijale od osoba koje se testiraju (npr. A. B.)

Odluka o odabiru između testiranja na 25 ili 42 lokusa ovisi o željenom stupnju pouzdanosti i detaljnosti rezultata.

Testiranje na 42 lokusa pruža veću preciznost zbog većeg broja genetskih markera koje analizira, što rezultira s većom vjerojatnošću pouzdanih rezultata. Ako želite maksimalnu sigurnost i preciznost u testiranju očinstva, testiranje na 42 lokusa može pružiti detaljnije informacije o genetskom podudaranju između ispitanika. Međutim, testiranje na 25 lokusa također može pružiti jednako relevantne rezultate, ali s manje detalja u analizi genetskog podrijetla. Važno je uzeti u obzir potrebe, proračun, ali i kvalitetu rezultata pri odabiru testa.