Sistematski pregledi 2017-09-29T20:33:21+00:00

SISTEMATSKI PREGLEDI

OPĆI SISTEMATSKI PREGLED

Specijalistički internistički pregled i zaključno mišljenje

EKG s očitanjem

Ultrazvuk abdomena

Laboratorijske pretrage (sedimentacija, kompletna krvna slika, GUK, kreatinin, bilirubin, transaminaze /AST,ALT,GGT/, kolesterol, trigliceridi, LDL, urati, kompletna pretraga urina)

480,00 kn

SISTEMATSKI PREGLED ZA DJECU

Specijalistički pregled pedijatra

Mjerenje i vaganje djeteta

Savjetovanje o prehrani

Planiranje cijepljenja (od 0. do 7. godine)

375,00 kn

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE

Specijalistički internistički pregled i zaključno mišljenje

EKG s očitanjem

Ultrazvuk abdomena

Specijalistički ginekološki pregled, transvaginalni ultrazvuk, PAPA test

Ultrazvuk dojki

Laboratorijske pretrage (kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kolesterol, trigliceridi, jetreni enzimi /AST, ALT, GGT/, TSH, kompletna pretraga urina)

890,00 kn

SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE

Specijalistički internistički pregled i zaključno mišljenje

EKG s očitanjem

Ultrazvuk abdomena

Specijalistički urološki pregled, pregled prostate

Laboratorijske pretrage (kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kolesterol, trigliceridi, jetreni enzimi /AST, ALT, GGT/, TSH, kompletna pretraga urina,  *PSA (prostata specifični antigen) – za muškarce iznad 45. godine starosti)

890,00 kn / *990,00 kn

SISTEMATSKI PREGLED ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Vrsta sistematskog pregleda u dogovoru sa klijentom. Cijena ovisi o broju pretraga i korisnika. Mogućnost sistematskih pregleda i preko ugovornih osiguravajućih kuća.

već od 350,00