Project Description

LIJEČENJE AKNE

Akne je bolest pilosebacealnog folikula koja je kronična i obično se javlja u doba puberteta (12-24 godine).

Osim na licu može se pojaviti i na prsima i leđima. Nešto ranije se može javiti u djevojčica, a dječaci češće imaju teži oblik akne.

To je multifaktorijalna bolest, stoga je bitna spoznaja da je netko u obitelji imao slične promjene, a kod djevojčica je bitno isključiti endokrinološku podlogu (policistični jajnici).

Postoji više vrsta akne (acne comedonica, papulopustulosa, acne conglobata…). Stoga, ovisno o vrsti promjena dominatno prisutnih na koži te tipu kože, postoje različite terapijske opcije.

Primarno je za blaže oblike djelotvorna lokalna terapija, a za teže oblike ili one koji ne reagiraju na intenzivnu lokalnu terapiju onda indicirana sistemska terapija. Naravno da je za vrijeme trajanja terapije potrebna redovita kontrola dermatologa i kontrola krvnih pretraga (u slučaju sistemske terapije).