NARUDŽBA ZA TESTIRANJE

Mogućnost plaćanja do 24 rate bez kamata na debitne i kreditne kartice (Maestro, Mastercard, Visa, VPay)

Poštujući članke UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., obradom osobnih podataka pojedinca poštuju se njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, bez obzira na nacionalnost ili boravište pojedinaca. Ovom Uredbom želi se doprinijeti uspostavi područja slobode, sigurnosti i pravde te gospodarske unije, gospodarskom i socijalnom napretku, jačanju i približavanju gospodarstava na unutarnjem tržištu te dobrobiti pojedinaca.

Iz navedenih razloga, Zdravlje za sve j.d.o.o. i Genetski kod j.d.o.o., podatke od svojih klijenata prikuplja isključivo u svrhu rezervacije i potvrde termina i slanja nalaza. Niti u jednom trenutku podaci od klijenta ne daju se na korištenje trećim osobama, jedino laboratoriju/ima u koji se šalje od klijenta uzorak na obradu i uz pisanu privolu istog. Tvrtka ne šalje, niti će slati newsletter klijentima. Sve pogodnosti biti će objavljene na web stranici tvrtke.