O nama

Moderna dijagnostika™ osnovana je 2002. godine. Od 2010. bila je Poliklinika Moderna dijagnostika d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Kasnije širenjem poslovanja u smjeru zastupstava za međunarodne laboratorije zaštitni naziv Moderna dijagnostika™ kao brand ostaje i pod njome djeluju tvrtke Zdravlje za sve i Genetski kod. Predmet poslovanja su laboratorijske i dijagnostičke pretrage.
Moderna dijagnostika™ je koncipirana na način da pružamo vrhunsku uslugu cijeloj obitelji, od najmlađih do najstarijih.

OSNOVNI PODACI

Tvrtka: ZDRAVLJE ZA SVE j.d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagreb, Palinovečka ulica broj 45

Direktor: Tomislav Budinšćak, mag. oec.

OIB: 19544742465

Matični broj subjekta (MBS): 81199387

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

IBAN: HR75 2412 0091 1390 0545 8

Banka: Slatinska banka d.d.

S.W.I.F.T.: SBSL HR 2X

Tvrtka: GENETSKI KOD j.d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagreb, Palinovečka ulica broj 45

Direktor: Tomislav Budinšćak, mag. oec.

OIB: 74013508161

Matični broj subjekta (MBS): 81199354

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

IBAN: HR53 2412 0091 1390 0546 6

Banka: Slatinska banka d.d.

S.W.I.F.T.: SBSL HR 2X

VRSTE PLAĆANJA

LABORATORIJ

JEDNOKRATNO PLAĆANJE

  • gotovina
  • transakcijski račun

ORDINACIJA

JEDNOKRATNO PLAĆANJE

  • gotovina
  • kartice (Maestro, MasterCard, VISA)
  • transkacijski račun

NA RATE (Zagrebačka banka d.d.) do 12 rata bez kamata

  • kartice (Maestro, MasterCard, VISA)

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (Spec. ord. Alma Budinšćak, dr. med.)

Ukoliko imate dopunsko zdravstveno osiguranje kod neke od navedenih osiguravajućih kuća, pregled u ordinaciji možete obaviti i preko njih.

Osiguravajuća društva s kojima uspješno surađujemo:

CROATIA zdravstveno osiguranje osnovano je u ožujku 2004. godine kao društvo specijalizirano za privatno zdravstveno osiguranje i izdvojeno kao tvrtka kćer CROATIA osiguranja , najveće osiguravajuće kuće u Republici Hrvatskoj.

CROATIA zdravstveno osiguranje ove godine obilježava 10 godina svoga rada. Tijekom tog razdoblja tvrtka kontinuirano gradi poziciju lidera te uspješno posluje na tržištu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, prilagođavajući se svojim programima potrebama i željama svojih osiguranika.

CROATIA zdravstveno osiguranje sa svojom ponudom iz područja dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, prilagođenoj svim dobnim skupinama, sa širokim krugom suradnih ustanova, te s ponudom koju pružaju vlastite poliklinike nudi zaokruženu cjelinu zdravstvenih usluga, pružajući sigurnost kako tvrtkama, tako i pojedincu i cijeloj obitelji.

UNIQA osiguranje dio je UNIQA grupe koja posluje u 19 europskih zemalja te je sa svojih 22.000 zaposlenika i preko 10 milijuna klijenata, jedna od vodećih osigurateljnih grupa u srednjoj i istočnoj Europi.

Društvo je preko UNIQA grupe reosigurano kod vrhunskih svjetskih reosiguratelja: Münich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR i AXA. UNIQA u Hrvatskoj posluje već 16 godina tijekom kojih bilježi stalan rast.

Kvalitetni i inovativni proizvodi namijenjeni pravnim i fizičkim osobama te visok nivo usluge poslovni su imperativ UNIQA osiguranja. Posebna briga posvećuje se uvođenju novih tehnoloških rješenja, usavršavanju poslovnih procesa te kvalitetnoj i brzoj isplati šteta.

GRAWE Hrvatska d.d. prvo je međunarodno osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj osnovano 1993. godine pod imenom Prima osiguranje d.d. Od 2000. godine posluje pod imenom GRAWE Hrvatska d.d. Prisutno je u 58 ureda diljem Hrvatske i zapošljava više od 700 zaposlenika. Najuspješnija je tvrtka kćer austrijskog koncerna GRAWE Insurance Group.

Svoje umijeće poslovanja temelji na respektabilnom znanju i 187 godina dugoj tradiciji poslovanja matičnog društva poznatog po tome da odgovorno skrbi o sredstvima koja su mu povjerili klijenti. Politika poslovanja društva utemeljena je na individualnom pristupu korisniku. U skladu s takvim pristupom tržištu GRAWE je izgradio jaku prodajnu mrežu koja svojim profesionalnim načinom poslovanja stoji na usluzi zahtjevima korisnika. Konstantan rad na  proširenju i inovaciji ponude usluga osiguranja uz promicanje novih trendova na tržištu osiguranja života, unaprjeđenje poslovnih procesa i tehnika u pristupu korisnicima te školovanje suradnika, koji su temelj uspjeha ovog osiguravajućeg društva, potvrđuju orijentaciju GRAWE Hrvatska d.d. prema dugoročnom i stabilnom poslovanju na domaćem tržištu.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dio je vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi – Vienna Insurance Group.

Društvo je započelo s radom u Hrvatskoj u rujnu 1999. godine kao Wiener Städtische osiguranje d.d. – osiguravajuće društvo registrirano za sve poslove osiguranja, ali se bavilo isključivo životnim osiguranjima. 2001. godine, nakon odluke o proširenju djelatnosti i na područje neživotnih osiguranja, Društvo preuzima Kvarner osiguranje d.d. te postaje Kvarner Wiener Städtische osiguranje, a u prosincu 2005. godine pripojeno mu je i Aurum Wiener Städtische osiguranje, čime je proširena prodajna mreža i dodatno podignuta razina kvalitete poslovanja.

Wiener osiguranje trenutno je, prema ostvarenoj premiji, 4. osigurateljno društvo na tržištu na kojem sudjeluje sa 8% udjela. Gotovo 700 zaposlenika i oko 100 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na usluzi klijentima – od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića, pa sve do brze obrade i isplate šteta.