O nama

Moderna dijagnostika™ osnovana je 2002. godine. Od 2010. bila je Poliklinika Moderna dijagnostika d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Kasnije širenjem poslovanja u smjeru zastupstava za međunarodne laboratorije zaštitni naziv Moderna dijagnostika™ kao brand ostaje i pod njome djeluju tvrtke Zdravlje za sve i Genetski kod. Predmet poslovanja su laboratorijske i dijagnostičke pretrage.
Moderna dijagnostika™, zastupnik vodećih međunarodnih laboratorija.

OSNOVNI PODACI

ZDRAVLJE ZA SVE j.d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagreb, Palinovečka ulica broj 45

OIB: 19544742465

Matični broj subjekta (MBS): 81199387

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

IBAN: HR43 2360 0001 1030 1579 3 (Zagrebačka banka d.d.)

IBAN: HR75 2412 0091 1390 0545 8 (Slatinska banka d.d.)

GENETSKI KOD j.d.o.o.

Sjedište i adresa: Zagreb, Palinovečka ulica broj 45

OIB: 74013508161

Matični broj subjekta (MBS): 81199354

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

IBAN: HR53 2412 0091 1390 0546 6 (Slatinska banka d.d.)