Interna medicina 2019-02-15T13:10:05+00:00

INTERNA MEDICINA

Prof. dr. sci. Josip Bago, primarius – specijalist internist gastroenterolog

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa.
OPĆA INTERNA MEDICINA
Specijalistički internistički pregled 295.00
Kontrolni specijalistički internistički pregled 195.00
Konzultacije 100.00
Specijalistički internistički pregled i EKG s očitanjem 350.00
Specijalistički internistički pregled + EKG s očitanjem + UZV abdomena 500.00
Specijalistički internistički pregled + EKG s očitanjem + UZV abdomena + PSA (prostata specifièni antigen) + pregled prostate + stolica na okultno krvarenje 700.00
Masaža karotidnog sinusa 150.00
Ultrazvuk štitnjače *uključen specijalistički pregled 350.00
Ultrazvuk štitnjače 200,00
Cijepljenje protiv gripe
GASTROENTEROLOGIJA
Specijalistički gastroenterološki pregled 295.00
Kontrolni specijalistički gastroenterološki pregled 195.00
Konzultacija 120.00
Ekspertiza sa pisanim mišljenjem 500.00
Specijalistički gastroenterološki pregled i EKG s očitanjem 350.00
Digitorektalni pregled 80.00
Punkcija sa evakuacijom ascitesa 450.00
Ultrazvuk abdomena *uključen specijalistički pregled 355.00
Ultrazvuk abdomena 200,00
Ultrazvuk jetre i žučnog mjehura *uključen specijalistički pregled 355.00
Ultrazvuk jetre i žučnog mjehura 200,00

Ultrazvuk abdomena.

EKG s očitanjem.

Gastroenterološki pregled.