Pedijatrija 2017-09-18T22:28:15+00:00
Loading...
Loading...

Doktorica posjeduje certifikate, nagrade, usavršavanje i sudjelovanja sljedećih organizacija:

PREGLEDI
Specijalistički pedijatrijski pregled 295,00
Kontrolni specijalistički pedijatrijski pregled 195,00
Konzultacije 120,00
Ekspertiza sa pisanim miššljenjem 500,00
Liječnička potvrda iz ovlasti pedijatra 150,00
Liječnička potvrda za dijete kod upisa u vrtić (ne uključuje sistematski pregled) 150,00
Liječnička potvrda za dijete kod upisa u malu šškolu (ne uključuje sistematski pregled) 150,00
Ultrazvuk dojenačkih kukova (u cijenu uključen specijalistički pregled) 355,00
Ultrazvuk dojenačkih kukova – kontrolni (u cijenu uključen specijalistički pregled) 355,00
Injekcija sc 70,00
Injekcija im 70,00
Cijepljenje protiv gripe 150,00
Cijepljenje ( + cijena cjepiva)
– redovno na upit
– Rotarix (Rota virus) 550,00
– Prevenar (pneumokok) 550,00
– Pneumo 23 (pneumokok) na upit
– Varilirix (kozice) na upit
Primjena terapije per os 25,00
Ispiranje uha 120,00
Davanje kisika na masku 75,00
Uzimanje i analiza urina (test trakice) 40,00
Mjerenje tjelesne visine i težžine 25,00
Mjerenje tlaka 40,00
Uzimanje brisa iz nosa, uha, oka, žždrijela i drugo (po brisu + cijena obrade) 45,00
Inhalacija 60,00
Drenažža diššnih putova i aspiracija 75,00
KKS (kompletna krvna slika) iz prsta 65,00
CRP (upalni parametar) iz prsta 125,00
Previjanje manje rane 120,00
Vađenje konca 120,00
Spirometrija – PFR 60,00
Brzi test na streptokok 175,00
Alergo detektor test / ImmunoCAP ISAC (saznajte više) 2787,50
Alergo-panel i Alergo+1 / ImmunoCAP Specific IgE (saznajte više) 137,50
Sistematski pregled djece (od 0. do 7. godine) 375,00